Bodydetox

Celý svět je jeden jediný oceán elektromagnetických energetických polí, která - ať už se projevují jako vlnění nebo jako částice - mají dvě společné charakteristiky:
  • pohybují se rychlostí světla,
  • obsahují elektrické a magnetické složky, které vůči sobě vibrují v pravém úhlu.
Přístroj Mary Staggs Detox napomáhá optimalizaci záporného potenciálu a uvádí lidský organismus do ideální bioenergetické rovnováhy.

Neustálé bioenergetické proudění v těle je integrováno do ionizační detoxikační metody Mary Staggs Detox a využito k zahájení procesu, jenž umožňuje obnovit rovnováhu potřebnou k upevnění zdraví.

Mají-li buňky zdravého lidského organismu záporný potenciál v rozmezí 70-90 milivoltů, probíhá absorpce živin a vylučování toxinů normálně. Oproti tomu stresované nebo poškozené buňky vykazují záporný potenciál v rozmezí 10-20 milivoltů. Takové buňky přijímají minimum živin a vylučují minimum toxinů. Přístroj Mary Staggs Detox napomáhá optimalizaci záporného potenciálu a uvádí lidský organismus do ideální bioenergetické rovnováhy. Lidská chodidla mají obrovskou spoustu pórů, mazových žláz, nervových zakončení a reflexních bodů. Mazové žlázy jsou těsně spojeny se sítí jemných kapilár, nejmenších krevních cév. Určité body na chodidlech odpovídají jistým orgánům a systémům v těle, takže je lze stimulovat tlakem na různé body.

Ačkoli na Západě se vibrační medicína praktikuje poměrně krátkou dobu, na nejrůznějších místech planety je odpradávna součástí tradiční praxe. Odhaduje se, že téměř sto tradičních kultur používá některou z forem energetické práce. Existuje mnoho technik, které spadají do této kategorie, včetně akupunktury, akupresury, elektromedicíny, bioelektrické stimulace a elektromagnetických energií. Dr. Robert O. Becker, jenž se věnuje otázce regenerace tělesných částí, objevil, že řídící systém, který iniciuje, reguluje a zastavuje léčení je elektrický. Přítomnost elektromagnetického aspektu v těle byla opakovaně demonstrována. Například elektromagnetické pole produkované mozkem je snadno zjistitelné a dá se měřit a analyzovat několik stop od hlavy.

Veškeré živé systémy, vyjma jednobuněčných organismů, produkují elektrický proud v řádu milivoltů, tedy tisícin voltu, což je relativně silný signál, výrazně silnější než u bílého šumu, který se pohybuje v řádu mikrovoltů neboli milióntin voltu.

Metoda Mary Staggs Detox je založena na elektrolýze a podporuje přirozenou detoxikaci, která tělu umožňuje upevnit zdraví. Detoxikace je založena na bioenergetické stimulaci různých tkání, orgánů a systémů, které potom mohou lépe vykonávat svoji detoxikační funkci. Tato stimulace pomáhá obnovit rovnováhu, která zase pomůže upevnit naše zdraví. Elektrolýza v lázni způsobuje uvolňování různých substancí v důsledku štěpení molekul vody. Ty se přemísťují k elektrodám, nebo jsou jimi vylučovány, a probíhá transformace, která vyústí ve srážení částeček ve vodě, změnu její barvy a uvolňování plynů, a to silně ovlivňuje náš organismus. Bioenergetické proudění vyvolané v těle má stimulující účinek na mikrocirkulaci, může pomoci odstranit překážky a podpořit činnost tkání, orgánů a systémových funkcí.

Dr. Mary Staggs

je přední anglická terapeutka. Ve své práci navazuje na dílo Dr. Roy- ala Raymonda Rifeho. Její autodetoxikační jednotka Mary Staggs Detox, kterou v roce 2001 po konzultacích u dr. Coreye na Floridě a dr. Morneye v Denveru přijala za vlastní a kterou začala šířit v Evropě, představuje zdokonalenou verzi Rifeho detoxikačního přístroje.

Dr. Mary Staggs je uznávanou kapacitou na poli přírodního lékařství, jemuž se věnuje od roku 1969. Je zmocněnkyní Britského homeopatického institutu pro všechny španělsky mluvící země, členkou správní rady a zkušební komise Foundation of Contact Reflex Analysis (CRA). Externě působí v USA na Bircham University na Floridě. Spolu s dr. Manubensem zkoumá další možnosti využití přístroje Mary Staggs Detox. V Evropě je jejím hlavním léčebným centrem Staggs Clinic v Esteponě v jižním Španělsku.

Metoda Mary Staggs Detox je založena na galvanické elektrolýze a podporuje přirozenou detoxikaci, která tělu umožňuje upevnit zdraví. Tato detoxikace v principu znamená bioenergetickou stimulaci různých tkání, orgánů a systémů, které potom mohou lépe vykonávat svoji detoxikační funkci. Stimulace tak pomáhá obnovit přirozenou bioenergetickou rovnováhu, která významně ovlivňuje naše zdraví.


O studiu Envelope
Diferencované ošetření celulitidy, formování postavy, unikátní systém ošetření na nejmodernějších přístrojích, individuální přístup, garantované výsledky... a kosmetika, která se dostane pod kůži, Bodydetox
studio envelope Budějovická 58
Praha 4
tel.: +420 723 332 018
e-mail: envelope@envelope.cz